Banana jet ventilasjon

Våre største fordeler:

bananajet tunnelvifte
Forskjellen på vanlig vifte og bananajet viften fra Witt&Sohn
  • Effektivitet, vi har gjennom stort fokus på produktutviklingklart å skape markedets klart mest effektive ventilatorer!
  • BananaJet, vår patenterte løsning som gir ca 25% størreskyvkraft enn tradisjonelle vifter!
  • Swing-Out, nok et eksempel på produktutvikling!Forenkler vedlikehold og rehabilitering dramatisk!
  • Bemel Service, Bemel Norge sitt eget serviceprogram forventilatorer. Ved å benytte dette øker sikkerheten, reduseres kostnadene, og vi gir deg inntil 10 års garanti på produktet!
  • Levetidskostnader, gjennom effektive ventilatorer av høy kvalitet leverer vi de beste LCC beregningene i markedet.
  • Skreddersydde løsninger som passer i ulike tunneler, dette klarer vi gjennom svært tett samarbeid med konstruksjonsavdelingen hos Witt & Sohn.

BananaJet_Brochure  

Bananajet vifte fra Witt&SOhn
En bananajetvifte vil fordele lufstrømmen mer effektivt enn en tradisjonell vifte