Service tunnelventilasjon

Bemel Service tunnelventilasjon er et forbyggende system for økonomisk drift og sikkert vedlikehold av tunnelventilasjon.

 

Service tunnelventilasjon
Finn småskader på tunnelventilasjon før de blir store

Bemel Service tunnelventilasjon er et konsept utviklet for å øke sikkerheten og redusere kostnadene. Vi vet at dine anlegg skal fungere til enhver tid og at dette skal være kostnadseffektivt for dere.

Derfor får dere hos oss mulighet til å ha en løpende avtale på service for alle typer tunnelventilasjon. Det er gjennom forebygging at dere klarer å holde kostnadene nede. Gjennom forbyggende vedlikehold utfra avtalte systematiske vedlikeholdsplaner unngår dere overraskelser. Ikke bare det, men sikkerheten og effektiviteten økes også i vesentlig grad.

Service tunnelventilasjon

Bemel Service leveres som en løpende avtale, eller som en ren tilstandsrapport. Servicen tilpasses alle typer tunnelventilasjon.

 

Bemel Service tunnelventilasjon inneholder:

Bemel Service tunnelventilasjon fordeler:

 • Full teknisk kontroll hver 6./12. mnd.
 • Økt sikkerhet
 • Kontroll av alle sveiser
 • Økt oppetid drift
 • Kontroll av opphengbolter
 • Reduserte kostnader
 •  Kontroll av vibrasjonsdempere
 • Vedlikehold før reperasjonsbehov
 • Kontroll av impeller
 • Full kontroll på tilstand
 • Vibrasjonsmåling
 • Inntil 10 år garanti på utstyr
 • Smøring og lagerkontroll
 • Termografering
 • Testkjøring
 • Dere slipper å være on site
 •  Maskinprotokoll og samlerapport
 • Vår kompetanse, deres sikkerhet.