Bananajet vifte, det riktigste valget
bananajet tunnelvifte

Se mer om vifter fra Witt&Sohn her

Bananajet vifte fra Witt&SOhn
En bananajetvifte vil fordele lufstrømmen mer effektivt enn en tradisjonell vifte

Utvikling fram mot bananajet vifter